NL - FR - DE - EN

 

Ons aanbod [Training & coaching]

 

 
 
 
Doel   
 
Niet enkel doelgericht kennis verzamelen (via analyse en synthese), maar die kennis evenzeer doelgericht overbrengen, delen en toepassen. 
 
 
 
 
Voor de opdrachtgever of lijnmanager 
 
 
de actuele domeinspecifieke kennis en vaardigheden identificeren, beheersen en de recente evoluties ervan opvolgen; 
 
 
een gestructureerd werkklimaat met gerichte ondersteuning van taakuitvoering bevorderen; 
 
 
medewerkers stimuleren tot het bevragen en bijsturen van het eigen functioneren in de opdracht en in de ruimere organisatie; 
 
 
periodiek uitvoeren van (leer)procesevaluatie. 
 
 
 
 
 
Voor de medewerker/cursist 
 
 
de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden; 
 
 
de eigen leerinhouden situeren en integreren in de structuur en het aanbod van de eigen organisatie; 
 
 
professioneel deelnemen aan kennismanagement en kennisdeling;
 
 
kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderzoek relevant voor de eigen praktijk;
 
 
vernieuwende elementen aanwenden;
 
 
participeren aan samenwerkingsstructuren;
 
 
binnen het team over een taakverdeling overleggen en naleven wat afgesproken is.