NL - FR - DE - EN

 

Ons aanbod [Training & coaching]

 

 
Aanbod
 
2EZSolutions analyseert de beginsituatie en formuleert leerdoelstellingen die aansluiten bij de behoeften van de medewerkers/cursisten. 
 
2EZSolutions selecteert en structureert leerinhouden en leerervaringen en vertaalt deze in concrete training en coaching opdrachten. 
 
2EZSolutions ontwikkelt een gefaseerd opleidingsplan en ondersteunt u bij het in de praktijk brengen van dit plan alsook bij het creëren van een aangepast leerklimaat. 
 
2EZSolutions begeleidt en ondersteunt:   
 
 
bij het in teamverband kiezen, aanpassen en ontwikkelen van de in te zetten leermiddelen;
 
 
(zowel interne als externe) medewerkers bij het doelgericht vinden, gebruiken en delen van aanwezige bedrijfskennis (business intelligence).  
 
2EZSolutions coacht:
 
 
de trainer bij het opstellen van bijhorende vormingspakketten;  
 
 
de medewerker/cursist bij het individuele leertraject.  
 
2EZSolutions traint de trainer en/of traint de gebruikers  van (geïntegreerde) bedrijfstoepassingen.  
 
2EZSolutions stimuleert de synergie tussen opleidingscontext en werkpraktijk van de medewerker/cursist.      
 
2EZSolutions staat in voor het ontwikkelen van professioneel kennismanagement en kennisdeling.