NL - FR - DE - EN

 

Ons aanbod [Change & project management]

 

 
 
 
Doel   
 
Met de doelgerichte sturende en/of ondersteunende aanpak van 2EZSolutions willen we samen met u komen tot concrete projectresultaten.  
 
 
Waar gaat het echt om? 
 
 
Wat is de echte uitdaging? 
 
 
Welke zijn de beschikbare middelen? 
 
 
Hoe en wanneer moeten we die inzetten om het vooropgestelde projectresultaat te realiseren? 
 
 
 
 
 
Hierbij past 2EZSolutions eigen inzichten van projectmatig werken toe. Het gaat om inzichten verworven tijdens de eigen praktijk in diverse management – en projectomgevingen en toegepast op de vele projectmatige activiteiten zoals die in een organisatie aan bod komen.  
 
 
 
 
 
Op basis van een gerichte voorbereiding en een permanente focus op de uitvoering door systematische opvolging wil 2EZSolutions verzekeren dat het projectresultaat wordt bereikt:  
 
 
conform de afspraken; 
 
 
met een optimale aanwending van de beschikbare middelen; 
 
 
volgens de vooropgestelde tijdsplanning.   
 
 
 
 
 
U zit met concrete vragen?  
 
 
Hoe kunnen we de activiteiten van de betrokken taakverantwoordelijken optimaal plannen en opvolgen? 
 
 
Welk team moeten we voor het project voorzien en hoe stellen we dit samen? 
 
 
Hoe projectmedewerkers leiden en motiveren? 
 
 
Wat is state-of-the-art projectmanagement en hoe past dat binnen de concrete werkomgeving? 
 
 
Kan een softwarepakket helpen bij de uitvoering van het project(management)?
 
 
 
 
2EZSolutions helpt u met het formuleren van passende antwoorden.  
 
 
 
 
 
 
Door het project samen met u en uw medewerkers aan te pakken, wil 2EZSolutions een methodisch en gedragen inzicht aanbrengen in:  
 
 
de toegevoegde waarde van projectmatig werken voor alle betrokkenen; 
 
 
het plannen en opvolgen van projectactiviteiten; 
 
 
het samenstellen van uitvoerende teams; 
 
 
het leiden en motiveren van projectmedewerkers; 
 
 
de mogelijkheden van projectondersteunende software. 
 
 
 
 
 
Daarenboven bieden wij onze partners een bloemlezing van sleutelconcepten (best practices) zoals ondermeer beschreven door ITIL, CMMI, PMBOK en Prince2.