NL - FR - DE - EN

 

 Ons aanbod [Process & organization analysis]
 
 
 
 
 
 
Basisprincipes
 
 
Enerzijds kan het identificeren en opzetten van (gedocumenteerde) processen een gericht instrument zijn om een verdere groei van uw organisatie te bevorderen en te ondersteunen.
 
 
Anderzijds zal het opzetten van die processen, gesteld binnen het doelgerichte streven naar en het beheer van een klantgedreven lange – termijnrelatie (of beter partnership), aansturen tot zowel intern als extern afstemmen van de rol en reikwijdte van uw activiteiten. 
 
 
Een modellering van de werkingsprocessen van uw organisatie kan niet gezien worden als een geïsoleerde (denk)oefening. Het identificeren en documenteren van de onderscheiden processen zal een continu afstemmen vergen, zowel intern als extern (met klanten, dienstverleners, partners). 
 
 
Idealiter kadert de oefening binnen duidelijke organisatiedoelstellingen en wordt zij gekenmerkt door:
 
 
een bottom – up beslissingsproces met; 
 
 
periodieke interne communicatie omtrent de concrete en door het management goedgekeurde invulling van die (strategische en operationele) organisatiedoelstellingen.
 
 

De aanwezige informatica willen we hierbij gebruiken als middel voor de verbetering van de beheersing van uw (operationele) processen. 2EZSolutions stelt de adequaatheid van de bestaande informaticatoepassingen bijgevolg ook in functie van de managementbehoeften inzake procesbeheersing.