NL - FR - DE - EN

 

 Ons aanbod [Process & organization analysis]
 
 
 
 
 
 
Doel
 
 
Procesbeheersing laat ondermeer toe de impact van veranderingen, bijvoorbeeld in het aanbod van uw organisatie en/of in de onderliggende kostenmodellen, beter in te schatten. 
 
 
Om te komen tot die procesbeheersing onderscheiden we twee afzonderlijke stappen:
 
 
Business process design: 
 
 
 
Business process design omvat het identificeren en documenteren van de onderscheiden processen, waarbij processen gedefinieerd worden als relaties tussen mensen, activiteiten, informatie, evenementen, middelen en andere processen. 
 
 
Business process management: 
 
 
 
Business process management omvat de eigenlijke inzet van mensen, tools en technieken om de onderscheiden en gedocumenteerde processen uit te voeren, te beheren, te evalueren en bij te sturen. 
 
 
 
 
 
 
Centrale vraagstelling hierbij:
 
 
 
Wie doet wat wanneer naar aanleiding waarvan en met welke output wanneer? 
 
 
 
 
 
 
De inventaris van de antwoorden op deze vraag moet leiden tot: 
 
 
Definitie van procedures, werkinstructies, taken, rollen en profielen;
 
 
Identificatie van in te zetten hulpmiddelen.  
 
 
 
 
 
 
Procesbeheersing brengt risicobeheersing met zich mee. Procesanalyse laat immers toe risico’s eigen aan de werking van uw organisatie te identificeren en te evalueren (risico–analyse). Bijgevolg kunnen we de processen daar waar nodig tijdig bijsturen.   
 
 
Procesbeheersing laat u daarenboven toe de combinatie 'beter beheer' en 'betere verslaggeving' (verder) uit te bouwen.