NL - FR - DE - EN

 

 Ons aanbod [Process & organization analysis]
 
 
 
 
 
Waar van toepassing?
 
 
Het aanbod van 2EZSolutions is toepasbaar in alle sectoren:
 
 
zowel technisch, commercieel als administratief;
 
 
zowel business – to – business als overheidsomgevingen (inclusief PPS – publiek private samenwerkingsverbanden).
 
 
 
 
 
 
Voor referenties en inhoudelijke toelichting bij onze dienstverlening: zie Onze bouwstenen
 
 
 
 
 
Specialisatiegebieden
 
 
Project Management (PMBOK, Prince2); 
 
 
Kennis Management & Ontwikkeling van Kennissystemen (BI, CMS); 
 
 
Database Management & CRM; 
 
 
Marketing Management (Direct Marketing, One-to-One Marketing, B-to-B Marketing, E-Commerce); 
 
 
Kwaliteitsmanagement (IKZ, ISO); 
 
 
Just-In-Time & Time-Based-Competition Concepts; 
 
 
Enterprise Resource Planning (ERP); 
 
 
Supply Chain Management; 
 
 
Workflow Management Solutions.